Vodstvo društva

Predsednik

Darjan Murko

Upravni odbor

Liona Jug - predstavnica atletov
Dejan Korotaj - predsednik strokovnega sveta
Miha Mlekuž
Darjan Murko
Mirko Veit
Branko Žerak
Grega Šeruga
Maja Bezjak

Strokovni svet

TRENERJI
Dejan Korotaj - predsednik strokovnega sveta
Zdenko Mraz
Tina Mušič
Maja Bezjak
Borut Podgornik
Sabina Veit
Primož Velkner


VADITELJI in POMOČNIKI

Alekseja Glinšek
Staš Joras
Nadja Zavec

Sekretarka

Tina Mušič