Mednarodni atletski miting

ORGANIZATOR TEKMOVANJA - MEETING ORGANIZER

Atletsko društvo Štajerska Maribor, Engelsova 6, 2000 Maribor

DATUM IN ČAS TEKMOVANJA - TIME AND DATE OF COMPETITION

Nedelja, 5. 9. 2021 ob 14:30 – Sunday, 5th of September – at 14:30

KRAJ TEKMOVANJA - PLACE OF COMPETITION

Atletski stadion Maribor, Engelsova 6, 2000 Maribor

PRIJAVE - ENTRY FOR THE COMPETITION

Za slovenske atlete: do četrtka 2. septembra, do 12-ih preko spletne aplikacije AZS IS.

For foreign athletes: Organizer will accept the entries until Wednesday, 1st of September 2021, until 12 am. Late entries will not be accepted. Entries can be sent on the following address - e-mail: info@ad-stajerska.si.

Entry must contain: first and last name of an athlete, year of birth, club, country, season best (2020 or 2021) and personal best.

INFORMACIJE – INFORMATION

Darjan Murko (direktor mitinga): e-mail: info@ad-stajerska.si ali tel.: +386 40 422 472

ŠTARTNINA - COMPETITION FEES

Znaša 10 € na štart. Plačilo startnine je možno izključno na TRR kluba:

SI56 0420 2000 0597 651 (Nova KBM) oz. po prejetem računu, ki ga bo izdalo AD Štajerska Maribor po tekmovanju.

Competition fee for one event is 10 EUR and it should be paid only on the club account (IBAN): SI56 0420 2000 0597 651

DISCIPLINE MITINGA, KI ŠTEJEJO ZA "MAL TELEKOM SLOVENIJE 2021"
MEETING EVENTS WHICH COUNTS FOR "MAL TELEKOM SLOVENIA 2021"

MOŠKI - MEN:

 • 200 m, 800 m (memorial), 3000 m, 400 ov, daljina (LJ), disk (DT)

ŽENSKE - WOMEN:

 • 100m, 800 m (memorial), 3000 m, 400 ov, troskok (TJ), višina (HJ), disk (DT), krogla (SP), kopje (JT)

DISCIPLINE MITINGA, KI NE ŠTEJEJO ZA "MAL TELEKOM SLOVENIJE 2021"
MEETING EVENTS WHICH ARE NOT COUNTING FOR "MAL TELEKOM SLOVENIA 2021"

MOŠKI - MEN:

 • 100 m, 400 m

ŽENSKE - WOMEN:

 • 200 m, 400 m

PIONIRJI U16 – BOYS (year of birth 2006/2007/2008/2009)

 • 100 m, 200 m

PIONIRKE U16 – GIRLS (year of birth 2006/2007/2008/2009)

 • 100 m, 200 m

NAGRADE – AWARDS:

 • Najboljših osem v moški in ženski kategoriji (absolutno), po najnovejših WA tablicah, prejme finančno nagrado v vrednosti:
  Best eight (8) men and women results (absolute) by newest WA Scoring tables will get prize money:

  Rezultat - Result Nagrade davek v višini 25% je vključen
  Prize money (tax 25 % included):
  1. Rezultat 500,00 €
  2. Rezultat 400,00 €
  3. Rezultat 350,00 €
  4. Rezultat 300,00 €
  5. Rezultat 250,00 €
  6. Rezultat 200,00 €
  7. Rezultat 150,00 €
  8. Rezultat 100,00 €
 • Vse nagrade so v bruto zneskih. Vsak tekmovalec lahko prejme le eno nagrado, tekmuje pa lahko v več disciplinah.
  All prizes are in gross amounts. Competitors can compete in several events but they can receive only one prize money.
 • Organizator bo zagotovil posebne nagrade za disciplino v teku na 800 m za moške in ženske.
  The organizer will provide special prizes for 800 m for men and women.

  Mesto / Place Nagrada / Price
  1. mesto / place 250 €
  2. mesto / place 150 €
  3. mesto / place 100 €
 • Nagrade bodo nakazane na TRR najkasneje v desetih dneh po tekmovanju. Nagrajeni atleti in atletinje morajo organizatorju pisno sporočiti naslov prebivališča, številko TRR, davčno številko in EMŠO.

  Prizes will be transferred to athletes accounts after receiving the following data by e-mail: address, bank (name, address) and IBAN, personal tax number if they have it or birth date.
 • Slovenski atleti in atletinje tekmujejo tudi za skupne nagrade Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije 2021, ki jo razpisuje AZS.
 • Prvi trije v posamezni disciplini prejmejo kolajne.
  Best three athletes in each discipline receive medals.

OKVIRNI URNIK / PRELIMINARY TIMETABLE:

URA / TIME TEKI / TRACKS METI / THROWS SKOKI / YUMPS
14:30 400 ov. (HU) M krogla (SP) - Ž / kopje (YT) - Ž daljina (LJ) - M
14:55 400 ov. (HU) Ž    
15:25 100 M    
15:40 100 Ž    
15:50 100 U16 M    
16:00 100 U16 Ž disk (DT) - M + Ž višina (HJ)- Ž
16:15 OTVORITEV TEKMOVANJA - OPENING CEREMONY
16:35 100 M - F   troskok (TJ) - Ž
16:40 100 Ž - F    
16:55 400 M    
17:05 400 Ž    
17:20 800 M    
17:25 800 Ž    
17:45 200 U16 M    
17:55 200 M U16 Ž    
18:05 200 M    
18:15 200 Ž    
18:30 3000 M    
18:45 3000 Ž    

Urnik tekmovanja in ostale dodatne informacije bodo objavljene na klubski spletni strani: www.ad-stajerska.si, dne 3. 9. 2021.

Competition schedule and other information will be announced on the following web sites: www.ad-stajerska.si on 3th of September.

OSTALA DOLOČILA:

 • Tekmuje se po pravilih WA in pravilih AZS
 • Organizator ima pravico zavrniti posameznega tekmovalca zaradi prevelikega števila prijavljenih ali odpovedati posamezno disciplino zaradi premajhnega števila prijav.
 • Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe ali kraje.
 • Vsi tekmovalci in tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost.
 • Organizator bo na tekmovanju zagotovil prvo pomoč.
 • Potrebno je upoštevati vsa priporočila NIJZ o izvajanju vadbe in tekmovanj in Tekmovalno tehnična pravila AZS.

FURTHER INFORMATION:

 • Competition will be held according to the WA and AZS rules.
 • The organizer has the right to refuse an individual competitor due to the excess number of registered in that event or to cancel an event due to insufficient number of competitors.
 • Organizer does not take responsibility for eventual injuries or theft.
 • Each competitor compete on his/her risk.
 • The organizer will provide first aid at the competition.
 • It is necessary to consider all the recommendations of the NIJZ (National institute of public health) on the implementation of training and competitions and the competition technical rules of the AZS (Slovenian athletic federation).