Atletska šola - Program

Osnovni namen dela vaditelja ali trenerja v našem društvu je vzbuditi interes in zanimanje mladih za šport. Z raznoliko in pestro športno/gibalno vadbo se razvija osnovna motorika, prilagojena otrokovi starosti, kar vpliva na nadaljnji psihofizični razvoj otroka. Želimo, da se mladi športa lotevajo z veseljem in radostjo ter da le ta postane del njihovega vsakdana.

Ker je atletika temelj vsakega športa, dajemo velik poudarek na razvoju kondicije in splošne motorike. Otroci spoznajo osnove atletike in pravilno tehniko gibanja skozi igro, saj so takrat sproščeni in bolj doumljivi za učenje.

Vsebine, ki jih izvajamo v atletski šoli:
  • Atletska abeceda
  • Osnove gimnastike (preval naprej-nazaj)
  • Igre z žogami
  • Naravne oblike gibanja (plezanje, plazenje, tek...)
  • Štafetne igre
  • Poligoni